เมอริเดียนได้มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมในหลายด้าน

ในสมัยปัจจุบัน เมอริเดียนได้มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงในการมองเรื่องราวและการเขียน ในความเข้าใจของผู้อ่าน และในการนำเสนอเรื่องราวที่มีความสมจริงและความลึกซึ้งมากขึ้น เมอริเดียนสะท้อนถึงความซับซ้อนและความเป็นจริงของชีวิตอย่างเป็นกลางผ่านผลงานของเขา

นอกจากนี้เมอริเดียนยังมีผลต่อการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์

ในวรรณกรรมสมัยใหม่ เช่น การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์กราฟิกในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ภาพถ่าย และภาพสังเคราะห์ที่มีความสมจริงสูง เมอริเดียนมุ่งเน้นที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยและมีความหมาย อย่างไรก็ตาม การกระทำทางวรรณกรรมของเมอริเดียนในสมัยปัจจุบันไม่ได้มีผลเฉพาะอยู่ในด้านวรรณกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสภาพอารมณ์และทัศนคติของคนในสังคมด้วย เมอริเดียนมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คนเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะและวรรณกรรมในชีวิตประจำวันและส่งเสริมให้คนมีความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์และแสดงออกเพื่อสร้างสรรค์ในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ

ในยุคโมเดิร์นที่เติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ

เมอริเดียนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในศิลปะการสร้างสรรค์อย่างมาก โมเดิร์นนั้นเป็นยุคที่รู้จักกันด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี วัฒนธรรม และสังคม ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตและการมองโลกของคนอย่างมาก เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในศิลปะการสร้างสรรค์ในยุคโมเดิร์น ไม่สามารถที่จะไม่พูดถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพยนตร์ ศิลปะดิจิทัล หรือเสียงเพลง เมอริเดียนได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เคยมีมาก่อน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมและสังคม