Category Archives: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแผนแน่วแน่ที่จะเลิกสูบบุหรี่และยึดมั่นในสิ่งนั้น

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันนี้ มีหลายวิธีที่คุณสามารถเลิกบุหรี่ได้ หากคุณต้องการ คุณอาจจะไปไก่งวงเย็นหรือคุณอาจค่อยๆ ลดจำนวนลงก็ได้ หรือคุณอาจจะพึ่งแผ่นนิโคตินน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาเลเซีย บุหรี่ไฟฟ้า หรือแม้แต่การสะกดจิตก็ได้! แม้ว่านี่จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของภูเขาน้ำแข็ง และหากคุณต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ คุณจะเริ่มตระหนักว่ามีตัวเลือกมากมายให้คุณพิจารณา

ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใด

สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือคุณต้องมีแผนแน่ชัดว่าคุณจะเลิกบุหรี่อย่างไร น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยึดตามนั้น แผนนี้ควรสรุปอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุและเมื่อคุณต้องการทำให้สำเร็จ และอาจระบุเหตุผลทั้งหมดว่าทำไมคุณถึงต้องการเลิกบุหรี่ตั้งแต่แรก เพียงเพื่อเตือนตัวเองในกรณีที่คุณพบว่าคุณ’ ใกล้ที่จะยอมแพ้ต่อการทดลอง

ตัวอย่างเช่น น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหากคุณตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่โดยค่อยๆ ลดจำนวนลง คุณควรกำหนดวันที่ตายตัวว่าคุณจะลดการบริโภคบุหรี่ของคุณอย่างไร นอกจากนี้ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าคุณควรหากิจกรรมอื่นๆ เพื่อทำส่วนและจัดทำแผนของคุณ เช่น การออกกำลังกาย การออกกำลังกายสามารถหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณติดบุหรี่ได้ตั้งแต่แรก ดังนั้น คุณสามารถ ‘แทนที่’ การเสพติดบุหรี่ด้วยการออกกำลังกาย (หรืออย่างน้อยก็หลอกร่างกายของคุณในแบบนั้น) เพื่อที่คุณจะได้ไม่พบว่าสิ่งล่อใจนั้นชัดเจน