Tag Archives: ตู้แช่แข็ง

การเลือกซื้อตู้แช่แข็งสำหรับใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

การจัดเก็บอาหารให้สดใหม่เสมอๆนั้นเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะการที่อาหารที่เราทำใช้วัตถุดิบที่เก็บไม่ดีโดยอาจจะเก็บไว้ในที่ที่อุณหภูมิไม่เหมาะสม ที่เก็บอาจจะอับชื้นหรือไม่ถูกสุขอนามัย หรือถ้าร้ายไปกว่านั้นคือวัตถุดิบที่จะนำมาประกอบอาหารนั้นค้างคืนหรือเน่าเสียไปแล้ว ดังนั้นการที่เราเลือกซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ซึ่งวัตถุดิบแต่ละอย่างนั้นย่อมมีอายุการจัดเก็บที่สั้น ถ้าหากคุณต้องการจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อรักษาความสดใหม่ให้ได้ยาวนานคุณอาจต้องการตัวช่วยอย่างตู้แช่เย็นคุณภาพดีสักเครื่อง

การเลือกซื้อตู้แช่แข็งนอกจากจะดูรายละเอียดต่างๆแล้วควรสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องของฉลากประหยัดไฟฟ้าด้วย เพราะปัจจุบันนี้ได้มีการติดฉลากที่ตู้แช่แข็ง เพื่อแสดงว่าตู้แช่แข็งใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าใด ค่าไฟฟ้าต่อปีเท่าใด และประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้อตู้แช่แข็งที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น สำหรับระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของตู้แช่แข็ง เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ต่ำ พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก ซึ่งบนฉลากจะแสดงระดับประสิทธิภาพเป็นตัวเลขและบอกความหมาย โดยมีตัวเลขแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยต่อปี และค่าไฟฟ้าเป็นบาทต่อปีพร้อมระบุยี่ห้อ และรุ่นของตู้แช่แข็งประกอบด้วยอย่างชัดเจน

ตู้แช่เย็น สามารถตอบสนองความต้องการการถนอมอาหารของคุณได้อย่างแน่นอน

ด้วยความแข็งแรงทนทานและมีระบบการจัดการที่เป็นอัตโนมัติทำให้สะดวกใช้งานง่าย รวมทั้งมีแผงระบายความร้อนเหมาะสำหรับสามารถนำไปใช้แช่วัตถุดิบในการประกอบอาหารของคุณในทุกๆครอบครัว สำหรับผู้บริโภคทั่วไปการซื้อตู้เย็น 2 ประตูที่มีส่วนทำความเย็นและช่องแช่แข็งแยกประตูกันจะดีกว่าซื้อตู้เย็น 1 เครื่อง และตู้แช่แข็งอีก 1 เครื่อง สำหรับตู้เย็นแบบที่มีช่องแช่แข็งในตัวนั้นช่องแช่แข็งที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของตู้เย็นจะดีกว่าแบบที่ประตูอยู่ข้างกัน และแน่นอนว่าในการเลือกซื้อตู้เย็น คุณควรจะเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟเสมอ โดยสังเกตที่ฉลากประหยัดไฟ และมองหาตู้เย็นที่มีเทคโนโลยี Greenfreeze

ตู้แช่แข็งรุ่นที่ดึงประตูเปิดออกข้างจะมีประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นที่เปิดประตูขึ้นข้างบน สำหรับตู้แช่แข็งจะไม่เหมือนตู้เย็นตรงที่ขนาดของมันมีผลต่อการใช้ไฟ ตู้แช่แข็งเครื่องใหญ่จะกินไฟมากกว่า ดังนั้นอย่าซื้อตู้แช่แข็งที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น โดยเฉพาะหากคุณอาศัยอยู่ใกล้ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ตู้แช่แข็งรุ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในท้องตลาด ขนาดความจุ 300 ลิตร จะกินไฟเพียง 180 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และขนาดใหญ่ 450 ลิตร กินไฟ 240 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ส่วนตู้แช่แข็งแบบประตูเปิดขึ้นข้างบน รุ่นที่มีคุณภาพจะกินไฟตั้งแต่ 170 กิโลวัตต์ชั่วโมง สำหรับรุ่นความจุ 190 ลิตร จนถึง 220 กิโลวัตต์ชั่วโมง สำหรับรุ่นความจุ 310 ลิตร