Tag Archives: พื้นทรุด

ซ่อมคอนกรีตง่ายแบบที่คาดหวังก่อนขึ้นต้นเข้าทำงาน

การซ่อมคอนกรีต ฉาบผิวคอนกรีต ด้วยวัสดุ Polyurethane เพื่อเมื่อผสมปนทั้งสามส่วนจะได้ “วัสดุเคลือบ พื้นโพลียูรีเทน” ที่มีคุณสมบัติ รองรับแรงกระแทก การเสียดสี การสัญจร ฟอร์คลิฟท์ พร้อมทั้งทนต่ออุณหภูมิ ร้อนได้ +140˚C และอุณหภูมิเย็นได้ -40˚C นอกจากนี้ ยังอาจจะผสม Silver Nano เพื่อที่จะใช้เป็นวัสดุหุ้มพื้นชนิดพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการ ปกป้องรักษาเชื้อแบคทีเรีย สำหรับทำเป็น “พื้นดูแลแบคทีเรีย ”

พื้น Anti-Static  เป็น พื้น Epoxy ชนิดพิเศษ ค่าการรับมือไฟฟ้าของพื้น Anti-Static จะอยู่ที่ 106-108 โอห์ม มีคุณลักษณะ ในการต้านทานกระแสไฟฟ้าสิงสถิต โดยจะปฏิบัติหน้าที่นำไฟฟ้า สถิตเคลื่อนที่ผ่านลงสู่สายดิน รับมือมิให้กระแสไฟสถิตที่มีอยู่ในร่างกายผู้ที่ปฏิบัติการ หรือไม่ก็ในสิ่งแวดล้อมการทำงาน ไปเป็นเหตุให้เกิดการจุดปะทุกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พื้น Anti-Static ซึ่งพอเหมาะพอควรอย่างมากในการจัดตั้งกับ พื้นโรงงาน Electronic, พื้นโรงงานผลิต แผงวงจรกระแสไฟฟ้า ไม่ก็แม้แต่พื้นโรงงานผลิต พื้นห้องคลีนรูม ที่จำกัดจำนวนฝุ่นละออง

สามารถใช้กับชิ้นงานหุ้มทนเคมีสูงได้ เพราะว่าที่ที่นิยมในการใช้งานเป็น แทงค์,พื้นดิน, กำแพง, บ่อบรรเทานํ้าเสีย, บริเวณผสมสารเคมี, บริเวณเติมนํ้ามันกลั่นแบตเตอรี่ พร้อมทั้งในโรงงานผลิต สารเคมี โดยใช้ควบคู่กับ ไฟเบอร์เส้นใยกลาสหรือไม่ก็สิ่งของอื่นๆเพื่อที่จะเสริมความคงทนถาวรอีกชั้นหนึ่ง

ชิ้นงานกันซึม คือระบบปกป้องการรั่วไหลซึมเพื่อบริเวณประทุนดาดฟ้ารวมไปถึงบริเวณชั้นใต้ดินของตึกบ้านและโรงงานโดยใช้วัตถุกันซึมประเภทนานาจัดตั้งบนบริเวณที่ปรารถนาดูแลการรั่วซึมภายภาคหน้าไม่ก็แม้แต่เมื่อเกิดอุปสรรคนํ้ารั่วซึมในสมัยนี้ที่จำต้องการซ่อมแซมฟื้นฟูให้หมดข้อสงสัยการกันการรั่วไหลซึมจะช่วยกันความเสียหายอันเกิดขึ้นกับองค์ประกอบคอนกรีตนานาลดการแตกหักของพื้นคอนกรีตสามารถส่งผลให้เกิดบ้านทรุดเนื่องมาจากการหดตัวไม่ก็ขยายขอบเขตของคอนกรีตพร้อมทั้งยังช่วยเหลือทำเอาอายุการใช้งานคงทนถาวรช้านาน กว่าโดยปกติ