Tag Archives: รถบังคับ

กระบวนการทะนุบำรุงรถบังคับวิทยุ

รถยนต์ที่ขับขี่จริงทั่วๆ รถ หรือรถบรรทุกบังคับวิทยุไม่ว่าจะเป็นรถบังคับโดยระบบไฟฟ้า หรือ nitro ก็ใคร่การธำรงรักษาตอนหลังจากการวิ่งมาระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งวิธีการการรักษาบางชั้นตอนจะเป็นของโดยเจาะจงรถบังคับระบบ nitro

ความโหดในการทะนุบำรุง : ปานกลาง

ช่วงเวลาที่ใช้ : ประมาณ 30-60 นาที เพราะรถบังคับวิทยุวันหลังผ่านการวิ่ง และไม่มีรายการสำคัญที่ต้องปฏิรูป

ขบวนการปฏิบัติภารกิจ

  1. พิจารณาดูรอบคัน

สำรวจดูรอบๆว่ามีความย่อยยับใดๆเกิดขึ้นกับรถบังคับ ฯ หรือไม่ เช่น การหัก การบุบ การหลุดออกของโครง หรือบางองค์ประกอบ หรือยางรถ ซึ่งหวังการซ่อมแซม

  1. เช็ดรอบตัวรถ

เมื่อตรวจสอบรอบคันไม่พบว่ามีความหายนะใดๆ ให้ใช้กระดาษทิชชู่ หรือผ้าขนหนู เช็ดทำความสะอาดรอบรถให้ทั่วคัน โดยในส่วนที่เล็กๆ หรือแคบ ซึ่งไม่สามารถใช้กระดาษทิชชู่ หรือผ้าขนหนูเช็ดได้ ให้ใช้แปรงถูฟัน หรือแปรงอื่นๆที่มีขนาดย่อมปัดฝุ่นทำความสะอาดแทน

  1. ถ่ายน้ำมันรถออกจากถัง (Nitro)

ถ้าเป็นรถบังคับแบบ Nitro จะต้องถ่ายน้ำมันออกจากถังทั้งหมดเสมอ ไม่เช่นนั้นจะเกิดการหดตัวของ nitro ภายในถัง ซึ่งจะทำความเสียหายอย่างมากต่อเครื่องยนต์ Nitro เป็นเชื้อเพลิงหมวดแอลกอฮอล์ ซึ่งจะไวต่อความชุ่มชื้น (น้ำ) ที่นำมาเคล้าคละกับ Nitro

  1. ทำความสะอาด และเคลือบกรอกอากาศด้วยน้ำมัน (Nitro)

ไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถที่สนามแข่ง หรือ ขับเล่นทั่วไป มลทิน ฝุ่น หรือเศษผงต่างๆสามารถเข้าไปอุดกรองอากาศได้ทั้งสิ้น ฉันนั้นต้องทำความสะอาดกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องจักรกลสามารถทำงานได้ศักยภาพสูงสุด

  1. เติมน้ำมันเพราะหลังการเผาไหม้ (Nitro)

ภายหลังจากการแข่งรถบังคับอย่างหนักมาทั้งวัน รถบังคับ Nitro พร้อมที่จะหยุดพักแล้ว ฉะนั้นอย่าลืมเติมน้ำมันสำหรับหลังการเผาไหม้ในกระบอกสูบ เพื่อทำให้หล่อลื่นทุกส่วนของเครื่องยนต์กลไกให้พร้อมสำหรับการประมูลครั้งต่อไป ถ้าไม่ทำขั้นตอนนี้ จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับกระบอกสูบ และ pocketbook