Tag Archives: รับสร้างบ้านหรู

บ้านเดี่ยวก็สามารถสร้างให้เป็นบ้านหรูได้(รับสร้างบ้านหรู)

บ้านช่องห้องหับหรือบ้าน หมายถึง แห่ง ที่บุคคลในญาติพี่น้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ เคหสถานนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และพลานามัยของผู้อาศัย

เพราะ บ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัย มีอยู่หลายอย่าง แต่ละพวกก็มีลักษณะเฉพาะตัวเหมาะสมกับการลงทุน แตกต่างกัน ฉันนั้นผู้ลงทุนใน บ้าน และ ที่ดิน จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจ คัดประเภทบ้านให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ สถานการณ์ด้วย

บ้านในแต่ละสายจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ เนื้อที่ใช้สอยรวมไปถึง ระดับราคา

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยวเป็นแบบเรือน “ในดวงใจ” ของลูกค้าที่พักอาศัยแทบจะทุกคน เพราะบ้านเดี่ยวให้ความรู้สึกเป็นติดตัวในการอยู่อาศัยและมีอาณาบริเวณที่ทำให้รู้สึกโล่ง โปร่ง นอกจากนี้แล้ว ด้วยว่าบางคน บ้านเดี่ยวถือเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผู้มีฐานะในระดับหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับขนาด ความหรูหรา และราคาของบ้าน) อีกด้วย

บ้านเดี่ยวราคาถูกมักจะเป็นบ้านชั้นเดียว แต่ปกติแล้วบ้านเดี่ยวจะเป็นบ้านเรือน 2 ชั้น อนึ่ง บ้านเดี่ยว 3 ชั้นก็มีให้เห็นบ้างในถิ่นที่ที่ดินมีแคบหรือ มีราคาแพงมาก

การจัดสรรบ้านเดี่ยวนั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา โดยที่ดินต้องมีหน้ากว้างติดถนนหนทางไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ลึก 20 เมตร

จากความชำนาญรับสร้างบ้านหรู ของบริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่ปลูกสร้างบ้าน โดยต่างมีความใฝ่ฝัน มีฝัน มีไลฟ์สไตล์ หรือจำนวนสมาชิกในตระกูลและ    ขนาดที่ดินที่ต่างกัน Premium-Special Design ให้บริการออกแบบ-สร้างบ้านแบบเด่น