Tag Archives: ลูกบิดประตู

แนวทางเลือกสรรซื้อของลูกบิดประตู

เครื่องไม้เครื่องมืออย่างหนึ่งเมื่อเราสร้างบ้านช่องห้องหับ หากมีประตูบ้านแล้วก็จำต้องมี ลูกบิดประตู ที่ทนทาน เพื่อช่วยปกป้องรักษาความสะดวกให้กับที่พักอาศัย  ส่วนใหญ่แล้วรากฐานลูกบิดจะมีความแข็งแกร่ง  ถาวรต่อการงัดแงะ แต่ทั้งนี้ถ้าใช้งานไปนาน ๆ หรือ จัดตั้งไม่ถูกวิธี ลูกบิดก็อาจจะพัง หรือผุพังได้  ถ้าเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถปกป้องคนข้างนอกที่อาจจะเข้ามา หรือคงเป็นตัวปัญหาให้กับคนในบ้านเองได้ เราจึงควรเรียนเรื่องข้อมูลปฐมภูมิในการใช้ลูกบิด เพื่อให้การใช้กิจธุระได้มีศักยภาพมากที่สุด

แห่งตั้ง : ประตูข้างนอกควรเลือกเฟ้นใช้ลูกบิดที่มีพลังดื้อด้าน มีการชุบสีที่ดีไม่หลุดลอกง่าย ถ้าอยู่ติดริมทะเลหรือเขตที่มีความชื้นสูงควรคัดเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณค่าสูง เพื่อรักษาการเกิดสนิม เช่นสเตนเลสเกรด 304 จะเกิดสนิมยากที่สุด

ประเภทการใช้ชิ้นงาน : คัดให้เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อคุณประโยชน์สูงสุด ประเภทพร้อมด้วยความหนาของบานประตู  สมควรคัดให้ผูกพันกับความหนาของบานประตู เช่น บานไม้ บาน PVC ฯลฯ ความหนาของบานประตูกฏเกณฑ์คือ 35 มม.

ลิ้นสลักนิรภัย :  มีไว้เพื่อรักษาการงัดแงะจากภายนอก กับช่วยให้ลิ้นของลูกบิดไม่สามารถกดให้เปิดได้จากข้างนอก

การเพิ่มสถานะความสะดวกให้พอกพูน ระบบมาสเตอร์คีย์ : ในกรณีมีหลายห้องในความควบคุม ควรพิจารณาระบบมาสเตอร์คีย์เพื่อความสบายพร้อมกับความสะดวก หลักการเซ็ตระบบแนะลู่ทางให้สั่งโดยตรงจากบริษัทฯ ไม่ซื้อแบบสำเร็จรูป ร่องลูกปืน  ลูกบิดที่มีร่องลูกปืนมาก จะทำให้เกิดการสร้างรหัสในการล็อคของลูกบิดมากตามไปด้วย ระบบล็อคของลูกบิด  คือ  ระบบล็อคแบบการกด มีความคล่องในการใช้งานแต่ความสะดวกน้อยกว่าระบบ Tubular Lock คือระบบล็อคแบบบิดล็อค มีความปลอดภัยยิ่งกว่าระบบแรก เนื่องจากต้องทำการล็อคหลังจากประตูปิดล็อคแล้วเท่านั้น ขนาดของจานรอง   หากเป็นการซื้อเพื่อพลิกกับของเดิมควรดูปริมาตรของจานรอง