Tag Archives: วิทยุ

กฎเกณฑ์พร้อมกับกิริยามารยาทภายในการใช้วิทยุสื่อสารที่ต้องมีในกิจการงาน

ข้อพึงกระทำกล่าวถึงกฎเกณฑ์และมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

ในการส่งข่าวสารทางวิทยุสื่อสารจะต้องให้สั้นและพอดีเท่าที่จะสามารถเนื่องด้วยทุกวินาทีนั้นมีคุณค่าและถ้าผิดพลาดไปก็จะล่าช้า ที่สำคัญคือการทิ้งขว้าง การพูดเล่นๆ ย่อมก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ ในกรณีที่ไร้หลักเกณฑ์ใด ๆ กำหนดไว้ ก็ให้ใช้สามัญสำนึก(Common sense) ในการติดต่อสื่อสาร ก็เพราะว่าในการเล่นจนเลยขอบเขตสามารถเป็นสาเหตุที่เป็นเหตุให้งานเสีย ไม่มีใครเชื่อมั่นถ้อยคำพวกนั้น หรือจะเป็นการพูดระหว่างพนักงาน ในเรื่องที่ไม่ใช่ราชการ เป็นการ ไม่เหมาะสมในการใช้วิทยุสื่อสาร

ดังนี้ห้ามปรับแต่งความถี่ไม่ก็ทดสอบเครื่องมากเกินเหตุจำเป็น จำต้องรับฟังก่อนส่ง การส่งเข้าแทรกที่ไม่ดีทำเอาเกิดการชุลมุนและ ก่อกวนไม่ก็ขัดคอหน้าที่ ของสำนักงานที่กำลังทำการทำงาน อยู่ตอนนั้น ใช้คำกล่าวให้แน่ชัด เน้นย้ำที่พึงจะมุ่งเน้น รู้เรื่องไม่ยาก มีการใช้คำกล่าวด้วยความไวที่พอเหมาะพอควร โดยจำเป็นจะต้องคิดถึงฝ่ายตั้งรับ ว่าอาจจะจดบันทึกได้ทัน เพื่อจะลดเวลาที่จะใช้ในการตรวจทานซ้ำ มานะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่เพี้ยน เสียงสูงทำให้แสบแก้วหูเสียงต่ำทำให้ตระหนักยาก พากเพียรใช้คำที่ทราบง่ายพร้อมกับจับใจความได้ง่าย แล้วยังเหมาะสมใช้การกล่าวที่เป็นธรรมชาติ ดูแลรักษาจังหวะการกล่าวธรรมดา และพูดจาให้เป็นประโยค ไม่ก็ถ้อยคำ ไม่สมควรใช้การบอกเป็นลักษณะคำต่อคำ สนใจติดต่อได้ที่ http://www.firsttelecom.co.th

การดูแลงานวิทยุสื่อสารที่ถูกหลักการทำหน้าที่และเป็นมรรยาทที่ดีในการสื่อสาร

การรับและฟ้องร้องเร่งรีบ

 1. เมื่อพบเหตุหรือต้องการความเกื้อหนุนให้แจ้งศูนย์ฯ ที่ขึ้นตรงต่อหรือสัญญาณ ที่สามารถสื่อสารได้
 2. เตรียมรายละเอียดปลีกย่อย (ใคร ทำอะไร ที่ใด เวลาใด ยังไง) ของเหตุเพื่อที่จะได้แจ้งได้ทันที
 3. เมื่อแจ้งความแล้วสมควรเปิดเครื่องรับ – ส่งวิทยุให้พร้อมไว้เพื่อที่จะได้ฟังการติดต่อประสานงาน รายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม
 4. เมื่อบอกเหตุแล้วสมควรอธิบายบทสรุปคืบหน้าในการผสานงานเป็นช่วง
 5. เมื่อมีผู้แจ้งความแล้วไม่สมควรสอดแทรกเข้าไป สมควรยอมรับฟังอย่างเงียบๆเพื่อที่จะมิให้บังเกิดการทำให้เดือดร้อนและความวุ่นวาย

มารยาทและข้อบังคับการใช้วิทยุสื่อสาร

 1. ไม่ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่ใช้นามเรียกชื่อไม่ดี
 2. ไม่ส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวทางธุรกิจ
 3. ไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพ หรือหยาบในงานติดต่อสื่อสาร
 4. ไม่แสดงอารมณ์โกรธในงานติดต่อสื่อสาร
 5. ขัดขวางการรับให้ข่าวสารอันมีประเด็นฝ่าฝืนต่อข้อบังคับบ้านเมือง
 6. มิส่งเสียงเพลงรายการบันเทิงเริงรมย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทุกประเภท
 7. มอบโอกาสสำนักงานที่มีข่าวคราวสําคัญ ฉับพลัน ข้อมูลลำบาก บอกข่าวก่อน
 8. ยอมผู้อื่นใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสาร
 9. ห้ามสื่อสารในขณะเมาน้ำเมาหรอคุมสติอารมณ์มิได้
 10. ในกรณีที่มีเรื่องมีราวเร่งรีบประสงค์ส่งแทรกไม่ก็ขัดโอกาสอันควรการแจ้งข่าวควรจะรอจังหวะที่คู่สถานีจบข้อที่สําคัญก่อนแล้วจึงส่ง

การใช้และการบํารุง ระวังเครื่องรองรับ -ส่งวิทยุสื่อสาร

 1. การใช้เครื่องมือวิทยุสื่อสารชนิดโทรศัพท์มือถือไม่สมควรอยู่ใต้สายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ตะพานเหล็ก หรือสิ่งกําบังอย่างอื่นที่คือความปั่นป่วนในการใช้ความถี่วิทยุ
 2. ก่อนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้สังเกตว่าสายอากาศ ไม่ก็สายนําสัญญาณต่อกับขั้วสายอากาศเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่า
 3. ขณะที่ส่งออกอากาศไม่น่าจะเพิ่มหรือไม่ก็ลดกําลังส่ง
 4. ในการส่งข้อความ หรือไม่ก็คุยแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ (PTT) ไม่พึงจะส่งนานนมเกินควร