Tag Archives: ห้องเย็น

ส่วนเพิ่มเติมในการออกแบบห้องเย็น

เรารับดีไซน์ห้องเย็นเพราะว่าทุกดีพาร์ทเมนต์สโตร์และทุกคนที่หมายห้องเย็นของเรา ซึ่งห้องเย็นของเรานั้นมีความเด่นตรงที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เพราะเราเป็นผู้ผลิตฉนวน ห้องเย็นสำเร็จรูปรายแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เลิกใช้สาร CLOROFLUOROCABON เพื่อลดการกำจัดโอโซนในชั้นบรรยากาศ ด้วยเกณฑ์สากลที่มั่นคงในคุณภาพ เราจึงมีคตินิยมมั่นว่าให้บริการรับออกแบบห้องเย็น ของเรานั้นเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าใครๆ ทั้งห้องเย็นของเรายังช่วยให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณ ที่เกี่ยวกับการค้าของสดของเย็นและอื่นๆ เพื่อให้คุณได้รับความพอใจสูงสุดต่อบริการการออกแบบห้องเย็น เพื่อให้ ห้องเย็นในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ของคุณมีความสดใหม่สม่ำเสมอ และเรายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องเย็นของคุณที่ถูก ออกแบบโดยเราจะทำให้ผู้บริโภคของคุณมีความสบาย พร้อมกับได้รับของที่ทั้งสดใหม่และมีคุณภาพสูงสุดภายใต้ ห้องเย็นของเรา และเชื่อมือให้เราจัดการห้องเย็นในทุกๆ ธุรกิจการค้าของคุณไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เพราะเราโดยตลอดทุกการออกแบบห้องเย็นให้กับทุกอุตสาหกรรมอาหารการกิน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร และกิจการอื่นๆ เพื่อต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ โดยเน้นที่การประหยัดพลังงานมาเป็นอันดับหนึ่ง

ทั้งยังบริการติดตั้งห้องเย็น ออกแบบห้องเย็น รับซ่อมแซมห้องเย็น พร้อมให้คำปรึกษาในการสร้างห้องเย็นให้กิจการใหม่ของคุณในทุกๆ รูปแบบ พร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวัตถุของห้องเย็นที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ฮีตเตอร์ ประตู ห้องเย็น กล่องปรับความดัน โคมไฟในห้องเย็น ราวกันชน เป็นต้น ทั้งห้องเย็นของเรายังรักษาคุณภาพเสมอมาด้วยการใช้ฉนวนโพลียูรีเทน พร้อมกับการทำที่เปรี้ยวและมีประสิทธิภาพในทุกๆ ขบวนการ สะดวกต่อการจัดตั้งและย้ายถิ่นห้องเย็นเพื่อจัดส่งห้องเย็นให้ถึงมือของคุณในทุกๆ กิจการค้า ร้านค้าของคุณ พร้อมกันนั้นเรายังรักษากฏเกณฑ์งาน ดีไซน์ห้องเย็นตามหลัก GOOD MANUFACTURING PRACTISE (GMP) ที่ถูกสุขอนามัย และยังมีความแข็งเก่าแก่ต่อทุกการใช้งานห้องเย็นของเราอีกด้วย