Tag Archives: ไม้สัก

ไม้สักพร้อมทั้งการเอาใจใส่เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

นวทางดูไม้สักทองกับไม้สักปกติธรรมดานั้น ให้ดูที่สีสันของเนื้อไม้สักครับ เนื่องด้วยถ้าเป็นไม้สักทองจะมีลวดลายของแก่นไม้น่าพึงพอใจ และมีสีน้ำตาลอมเหลืองทอง ส่วนเรื่องความมั่นคงนั้นไม้สักทองพร้อมทั้งไม้สักชนิดอื่นๆมีความเสถียรข้างเคียงกันขอรับกระผม

ซื่งจากคุณลักษณะที่เด่นๆของไม้สัก เป็น ปลวกไม่กิน มีความยานเล็กลงต่ำ สามารถเสริมแต่งง่าย ทำเอาในช่วงปัจจุบันราคาไม้สักทองตรงนั้นสูงเป็นทองคำสมชื่อ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก(แต่ร้านเราราคาไม่แพงเวอร์นะครับ) และคิดว่าค่าจะสูงขึ้นช้าๆ เพราะไม้สักทองเริ่มต้นหายากเยอะขึ้นค่อยๆแต่ความต้องการยังมีสูงดังเดิม เพราะคนไทยถือว่าไม้สักเป็นไม้สิริมงคลและยังให้ความภาคภูมิแก่ผู้มีไว้ถือสิทธิ์อีกด้วย เพราะคนจำนวนมากเชื่อว่าไม้สักนั้นเป็นไม้คุณภาพดีที่หนึ่งของโลก

การป้องกันเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก หากเกิดรอยเป็นวงที่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้ใช้กระดาษดูดซับแบบหนาวางทับนอกเหนือรอยคราบเท่านั้น หลังจากนั้นใช้เตารีดที่มีไฟกลางนาบอีกครั้งกันหลายๆ หน กระทั่งรอยคราบนั้นจะหมดไป ไม่ก็จะใช้ผ้าหรือไม่ก็สำลีชุบน้ำมันการบูรขัดก็ได้ หากมีร่องรอยหยดของน้ำตาเทียนที่เครื่องเรือนไม้สัก ซึ่งถึงแม้ว่าจะขูดเทียนออกไปแล้วยังมีรอยคราบอยู่ให้ใช้ผ้าชุบหัวน้ำมันถู และขัดซ้ำด้วยน้ำยาชักเงา ขัดถูด้วยผ้าสะอาดให้แห้งร่องรอยที่เกิดจากความร้อน ให้ใช้หัวน้ำมันเช็ดถู แล้วซึมซับให้สะอาดด้วยผ้าแห้งเสมอๆ กันหลายๆ รอยก็จะค่อยๆ หนีไป